Τεχνικός έλεγχος σε Μηχανές

Κατόπιν της σχετικής απόφασης που εξέδωσε η Περιφέρεια, η AUTOTEST έχοντας ήδη εξοπλίσει την γραμμή ελέγχου των δικύκλων, είναι απολύτως έτοιμη να παρέχει ΚΑΙ αυτή την υπηρεσία.Έλεγχοι που πραγματοποιούνται

Κατά τη διαδικασία τεχνικού ελέγχου σε δίκυκλα πραγματοποιούνται οι παρακάτω έλεγχοι:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
Η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από του εκπεμπόμενους ρύπους των οχημάτων είναι πλέον κοινό μυστικό. Με τα κατάλληλα όργανα μετρώνται το εκπεμπόμενο μονοξείδιο του άνθρακα και οι υδρογονάνθρακες καθώς και η εκπεμπόμενη αιθάλη. Πέρα από την νομική υποχρέωση του ελέγχου που έχει επιβάλει η πολιτεία με την κάρτα ελέγχου καυσαερίων δεν εννοείται σήμερα να μην γίνεται έλεγχος από κάθε οδηγό για του ρύπους του οχήματός του ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ.
ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Οπτικοί έλεγχοι που περιλαμβάνουν:

 • Τον αριθμού πλαισίου του κινητήρα και τις πινακίδες
 • Το αμάξωμα: ελέγχεται η σταθερότητα του αμαξώματος και εξετάζεται για το αν παρουσιάζει φθορές, οξειδώσεις ή άλλου είδους προβλήματα
 • Τον κινητήρα για τυχόν διαρροές και για την ορθή στήριξη του
 • Τον εσωτερικό χώρο του οχήματος (ζώνες ασφαλείας, καθίσματα, κόρνα, λειτουργία δεικτών πορείας)
 • Την λειτουργία των φρένων ,του συμπλέκτη, του τιμονιού, ενδεικτικών λυχνιών και χειρόφρενου
 • Τους υαλοπίνακες και τους υαλοκαθαριστήρες
 • Τα φώτα του οχήματος για τον σωστό φωτισμό
 • Τους καθρέπτες
 • Τα ελαστικά (και την ρεζέρβα) για φθορές
 • Την παροχή καυσίμου για διαρροές
 • Την ηλεκτρική εγκατάσταση
 • Την ύπαρξη φαρμακείου ,πυροσβεστήρα και τριγώνου
ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ
Με αυτό τον έλεγχο επιβεβαιώνουμε την ορθή σκόπευση των φώτων πορείας και διασταύρωσης όπως και τον αν είναι επαρκής η εκπεμπόμενη δέσμη φωτός. Φυσικά προηγείται ο έλεγχος λειτουργίας των λυχνιών του οχήματος και των διακοπτών που αντιστοιχούν σε αυτές.
ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ
Με τον συγκεκριμένο έλεγχο μετράμε τις δυνάμεις που αναπτύσσονται σε κάθε τροχό κατά την διάρκεια του φρεναρίσματος. Όπως γίνεται πιθανόν αντιληπτό, κατά την διάρκεια του φρεναρίσματος ενός αυτοκινήτου ο κάθε τροχός δέχεται διαφορετικές επιβαρύνσεις και αντιδρά διαφορετικά. Επίσης διαφοροποίηση εμφανίζεται και στην καταπόνηση που δέχεται ο κάθε τροχός. Με τον έλεγχο που διενεργούμε εξασφαλίζουμε ότι οι διακυμάνσεις που τυχόν θα εντοπιστούν θα είναι εντός των επιτρεπομένων ορίων και έτσι διασφαλίζουμε την ασφάλεια του οχήματος.