Τεχνικός έλεγχος σε ΙΧ και ΔΧ έως 3.500 τόννους

Από το 2006 που ξεκίνησε την λειτουργία της η AUTOTEST παρέχει υψηλού επιπέδου τεχνικό έλεγχο στα επιβατικά οχήματα, TAXI, ασθενοφόρα και φορτηγά μέχρι 3,5 τόννους.

Mέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα κατάφερε να ξεχωρίσει για την ποιότητα των υπηρεσιών της, τις μοντέρνες εγκαταστάσεις της, την αρτιότητα του εξοπλισμού και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού της.

Έλεγχοι που πραγματοποιούνται

Κατά τη διαδικασία τεχνικού ελέγχου σε επιβατικά οχήματα, TAXI, ασθενοφόρα και φορτηγά μέχρι 3,5 τόννους πραγματοποιούνται οι παρακάτω έλεγχοι:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
Η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από του εκπεμπόμενους ρύπους των οχημάτων είναι πλέον κοινό μυστικό. Με τα κατάλληλα όργανα μετρώνται το εκπεμπόμενο μονοξείδιο του άνθρακα και οι υδρογονάνθρακες καθώς και η εκπεμπόμενη αιθάλη. Πέρα από την νομική υποχρέωση του ελέγχου που έχει επιβάλει η πολιτεία με την κάρτα ελέγχου καυσαερίων δεν εννοείται σήμερα να μην γίνεται έλεγχος από κάθε οδηγό για του ρύπους του οχήματός του ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ.
ΣΥΓΚΛΙΣΙΟΜΕΤΡΟ
Με το κατάλληλο όργανο που ονομάζεται συγκλισιόμετρο ελέγχουμε τυχόν απόκλιση από την ορθή και ενδεδειγμένη γεωμετρία των τροχών του οχήματος σας. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουμε την ορθή οδική συμπεριφορά του οχήματος, γεγονός που πέρα από την ασφάλεια των επιβαινόντων εξασφαλίζει και την μακροζωία των ελαστικών εφ' όσον φυσικά κι εσείς φροντίζετε για την σωστή συντήρησή τους (συμπληρώνοντας σε τακτά χρονικά διαστήματα με αέρα σύμφωνα με την ενδεδειγμένη από τον κατασκευαστή πίεση) και την έγκαιρη αντικατάστασή τους.
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡΟΜΕΤΡΟ
Η ασφάλεια ενός κινούμενου οχήματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την δυνατότητα του συστήματος ανάρτησης να απορροφά τους κραδασμούς από τις ανωμαλίες του δρόμου και να εξασφαλίζει την σταθερή πορεία του. Με αυτό τον έλεγχο διαπιστώνουμε αν οι αναρτήσεις του αυτοκινήτου εξασφαλίζουν την ασφαλή κίνησή του, ελέγχοντας και αξιολογώντας ξεχωριστά κάθε μια από τις αναρτήσεις του.
ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ
Με τον συγκεκριμένο έλεγχο μετράμε τις δυνάμεις που αναπτύσσονται σε κάθε τροχό κατά την διάρκεια του φρεναρίσματος. Όπως γίνεται πιθανόν αντιληπτό, κατά την διάρκεια του φρεναρίσματος ενός αυτοκινήτου ο κάθε τροχός δέχεται διαφορετικές επιβαρύνσεις και αντιδρά διαφορετικά. Επίσης διαφοροποίηση εμφανίζεται και στην καταπόνηση που δέχεται ο κάθε τροχός. Με τον έλεγχο που διενεργούμε εξασφαλίζουμε ότι οι διακυμάνσεις που τυχόν θα εντοπιστούν θα είναι εντός των επιτρεπομένων ορίων και έτσι διασφαλίζουμε την ασφάλεια του οχήματος.
ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ
Με αυτό τον έλεγχο επιβεβαιώνουμε την ορθή σκόπευση των φώτων πορείας και διασταύρωσης όπως και τον αν είναι επαρκής η εκπεμπόμενη δέσμη φωτός. Φυσικά προηγείται ο έλεγχος λειτουργίας των λυχνιών του οχήματος και των διακοπτών που αντιστοιχούν σε αυτές.
ΤΖΟΓΟΜΕΤΡΟ
Με την τοποθέτηση των τροχών του αυτοκινήτου στις πλάκες που υπάρχουν για αυτό τον σκοπό ο ελεγκτής προκαλεί μηχανική παλινδρόμηση αυτών και με την παρουσία του στον προβλεπόμενο χώρο (λάκκος κατόπτευσης) κάτω από το αυτοκίνητο ελέγχει με φωτισμό την επάρκεια και την καλή κατάσταση των αρθρώσεων της ανάρτησης της στερέωσης του κιβώτιου διεύθυνσης και τις ανοχές του τιμονιού.
ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Οπτικοί έλεγχοι που περιλαμβάνουν:

 • Τον αριθμού πλαισίου του κινητήρα και τις πινακίδες
 • Το αμάξωμα: ελέγχεται η σταθερότητα του αμαξώματος και εξετάζεται για το αν παρουσιάζει φθορές, οξειδώσεις ή άλλου είδους προβλήματα
 • Τον κινητήρα για τυχόν διαρροές και για την ορθή στήριξη του
 • Τον εσωτερικό χώρο του οχήματος (ζώνες ασφαλείας, καθίσματα, κόρνα, λειτουργία δεικτών πορείας)
 • Την λειτουργία των φρένων ,του συμπλέκτη, του τιμονιού, ενδεικτικών λυχνιών και χειρόφρενου
 • Τους υαλοπίνακες και τους υαλοκαθαριστήρες
 • Τα φώτα του οχήματος για τον σωστό φωτισμό
 • Τους καθρέπτες
 • Τα ελαστικά (και την ρεζέρβα) για φθορές
 • Την παροχή καυσίμου για διαρροές
 • Την ηλεκτρική εγκατάσταση
 • Την ύπαρξη φαρμακείου ,πυροσβεστήρα και τριγώνου