Εταιρική Προβολή

Η AUTOTEST ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες μια διαδικασία επανασχεδιασμού του επικοινωνιακού υλικού που θα χρησιμοποιήσει. Οι λόγοι που μας οδήγησαν σε αυτή την απόφαση πέρα από την ανάγκη της ορθότερης και ακριβέστερης επικοινωνίας των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρία μας, είναι και η προσπάθειά μας να «εκπαιδεύσουμε» τους συμπολίτες μας στην αναγκαιότητα του τεχνικού ελέγχου και αυτή να είναι μια απόφαση που θα λαμβάνεται από όλους ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ.

Συνεργάτες

Στην μέχρι σήμερα πορεία μας η εταιρία μας στηρίχθηκε πέρα από την προσωπική και ατομική συμβολή του κάθε εργαζόμενου και της διοίκησης, στην πολύτιμη βοήθεια εξειδικευμένων συνεργατών που ανέλαβαν την υλοποίηση διαφόρων επί μέρους κομματιών. Η εταιρία μας θέλει να ευχαριστήσει για την συμβολή τους τις παρακάτω εταιρίες:

«ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ» ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: για την προετοιμασία μας για την απόκτηση της διαπίστευσης από το ΕΣΥΔ κατά ΙSO/ IEC 17020 και την χάραξη του ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ που θα ακολουθήσουμε στο εξής.

MULTIMEDIA: για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εντύπων, την δημιουργία του slogan που θα χρησιμοποιήσουμε στις καμπάνιες μας και για την ανακατασκευή του site μας.

Τα Έντυπα της AUTOTEST

Κάποια από τα προωθητικά έντυπα για την προβολή της εταιρείας και την επικοινωνία των υπηρεσιών που προσφέρει είναι:

  • 3πτυχο για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων ΙΧ και Μηχανών
  • 3πτυχο για τον τεχνικό έλεγχο εταιρικών οχημάτων
  • Μονόφυλλο για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών
  • Μονόφυλλο για τον τεχνικό έλεγχο μηχανών
  • Μονόφυλλο με γενικές πληροφορίες για τον τεχνικό έλεγχο
Τα παραπάνω έντυπα σύντομα θα είναι διαθέσιμα για download
σε μορφή PDF.